MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Infektioner
Nytt hopp att effektivt kunna behandla återkommande sår i munslemhinnan (aftae recurrentis)
Nytt läkemedel godkänt i USA och Kanada

Bakgrund
Orsaken till munsår i läppregionen, labial herpes, är ganska väl klarlagd. De allra flesta orsakas av reaktivering av vilande (latent) herpesvirus typ 1. För att behandla detta finns nu olika möjligheter. Ett helt annat tillstånd är återkommande, smärtande sår i munslemhinnan. Åtminstone 20% av världens befolkning lider då och då av sådana sår. Hos cirka 10% är de kroniskt återkommande. Orsaken till dessa sår är dåligt klarlagd och effektiva läkemedel har länge saknats. Alternativt namn för afte är rekurrent aftös stomatit (inflammation i munnen). I engelskspråkig litteratur talar man vanligen om canker sore.

Startar vanligen tidigt
Afte startar typsikt i barndomen eller i ungdomsåren. Man ser återkommande små, rundade eller ovala sår med markerad rodnad begränsning och gul eller grå botten. Man har beskrivit tre olika kliniska undergrupper: 1. Mindre aftösa sår (80% av alla sår) som är mindre än 5 mm i diameter och som vanligen läker på 7-14 dagar. 2. Större aftösa sår är stora sår som läker långsamt efter veckor eller månader med kvarlämnande av ärrvävnad. 3. Så kallade herpetiforma (herpesliknande) sår med ett flertal knappnålshuvudstora sår som läker inom omkring en månad.

Orsaken till afte ännu oklar
Några sår har en familjär och genetisk bakgrund men de flesta drabbade är i övrigt friska. Hos en minoritet kan man identifiera orsaksfaktorer som stress, trauma, rökstopp, menstruation och födoämnesallergi. I botten finns en immunologisk process där bland annat TNF-alfa (tumörnekrotisk faktor-alfa) antas ha en viktig roll. Afte ses ibland vid brist på järn, folsyra och vitamin B12, coeliaki, Crohns sjukdom, HIV-infektion, neutropeni (få vita blodkroppar) och andra tillstånd med nedsatt immunitet. Det finns ett tillstånd vid namn Neumanns bipolära aftos, där man förutom sår i munnen också ser genitala sår. Vid Behcets syndrom ser man ofta större aftösa sår som ofta kommer tillbaka och som läker långsamt. Hos barn kan afte förekomma i samband med periodisk feber, halskatarr och tillsammans med lymfkörtelsvullnad i halsregionen. I en studie kunde man påvisa förekomst av magsårsbakterien Helicobacter pylori i såren. I en annan kunde inga sådana bakterier visas. Hos patienter med återkommande aftae ser man ibland förekomst i serum av antikroppar mot humant herpesvirus 6 (HHV-6) men inga antikroppar mot cytomegalvirus och varizella zoster virus. Enligt en teori kan höga halter av nitrat i dricksvatten leda till ökad aktivitet av cytokrom b5-reduktas vilket kan leda till ökad risk för återkommande aftae.

Diagnosen vanligen lätt
Diagnosen sätts på patientens berättelse och det kliniska utseendet av såren. Specifika test saknas. Man tar ofta laboratorieprov på Hb, antal vita blodkroppar, differentialräkning av vita blodkroppar samt olika mått på röda blodkroppar. Ofta undersöks järnstatus och vitamin B12 i serum för att utesluta vissa systemsjukdomar. Biopsi tas sällan.

Många terapier har försökts
För behandlingen skall man först försöka identifiera utlösande faktorer och sådana skall i så fall elimineras. Munsköljning med klorhexidin kan ibland hjälpa. Symtomen kan ofta kontrolleras med hydrokortisonhemisuccinat eller triamcinolon fyra gånger om dagen. Ibland krävs starkare kortikosteroider lokalt. Några kontrollerade studier har visat att behandling med oxypentifyllin hade säkerställd positiv effekt. Munsköljning hos barn och ungdomar med amyloglukosidas och glukosoxidas hade god effekt i en kontrollerad studie. Cirka 55% av deltagarna blev helt besvärsfria jämfört med 0% i kontrollgruppen (Fridh et al 1999).

Renässans för neurosedyn (thalidomid) vid många tillstånd
I slutet av 50-talet avslöjades den tragiska katastrofen med typiska missbildningar när modern ätit neurosedyn under graviditeten. Ironiskt nog förskrevs läkemedlet just som ett ofarligt sömnmedel under graviditet. Preparatet förbjöds. De senaste åren har det visat sig att neurosedyn kan vara ett mycket effektivt medel mot många sjukdomar. Till dessa hör lepra typ II (spetälska), kronisk lupus erythematosus, kronisk avstötningsreaktion av transplantat, vissa cancerformer och multipel skleros (MS). Två placebokontrollerade studier har också visat att neurosedyn kan vara effektivt vid kronisk återkommande afte. En förklaring till den positiva effekten kan vara at neurosedyn minskar aktiviteten av TNF-alfa (se ovan!). Den minskar också kärlnybildning (angiogenes). Till allvarliga biverkningar med preparatet hör missbildningar hos barn och en ibland irreversibel neuropati (nervskada).

Amlexanox - en ny behandlingsmetod av aftae
Amlenox är ett antiallergiskt medel som har en liknande kemisk struktur som Natrium-kromoglykat (Lumudal, Pollyferm, Rinil) som används vid exempelvis allergisk snuva eller ögonkatarr. Amlenox blockerar bland annat frisättande av histamin från mastceller och basofila vita blodkroppar. En 5%-ig kräm med amlenox har nu visat ha god effekt vid aftae. I en dubbelblind placebokontrollerad studie deltog 32 patienter med återkommande aftösa sår. Hos dem som fått aktiv substans sågs statistiskt säkerställd effekt av amlexanox såväl då det gäller smärta, rodnad, storlek och undersökarens bedömning. I en studie (Binnie et al 1997) med 1.124 patienter med svår aftae och nedsatt immunförsvar såg man fullständig läkning av såren hos 21% efter endast 3 dagars behandling. Hos 44% försvann smärtan helt efter likaså 3 dagar. Inga biverkningar kunde noteras.

b>Amlexanox nu godkänt i USA och Kanada som behandling av aftae recurrentis
Amlexanox är sedan 1997 godkänt som behandling av aftae recurrentis i USA. I dagarna har medlet också godkänts i Kanada. 2001 förväntas det bli godkänt i Europa och strax därefter i övriga delar av världen. Produktnamnet är Aphtasol respektive Aphtera. Behovet av ett effektivt läkemedel mot tillståndet är mycket stort och ett sådant medel kan få stor spridning i världen.

Referenser:
Binnie WH et al. Amlenox oral paste: a novel treatment that accelerates the healing of aphtous ulcers. Compend Contin Educ Dent 1997; 18: 1120-1124.

Fridh G et al. Effect of a mouth rinse containing amyloglucosidase and glucose oxidase on recurrent aphtous ulcers in children and adolescents. Swed Dent J 1999; 23: 49-57.

Greer RO Jr et al. A double-blind study of topically applied 5% amlexanox in the treatment of aphtous ulcers. J Oral Maxillofac Surg 1993; 51: 243-248.

Scully C et al. Mouth ulcers and other causes of orofacial soreness and pain. British Medical Journal 2000; 321: 162-165.

Av Olle Haglund   Källa: Medical Link Datum: 00-12-20

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 785 > >>
Relaterade artiklar
Ny kunskap om grisars immunförsvar
Att förstå den dödliga Listeria-bakterien
Borreliabakteriernas angreppsvägar
Farlig EHEC-bakterie finns bland svenska kor och grisar
Diagnos och vaccin vid Rift Valley-feber
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan