MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Allergi, inflammation, skelett
Pollen
"nyspulver" som blev naturläkemedel
För de flesta av oss är pollen en orsak till allergiska problem, ett "nyspulver" som vi helst skulle vilja slippa. Ändå är pollenkornen livsviktiga för växternas fortplantning och människans överlevnad. Pollen har ingen omfattande folkmedicinsk tradition, men har använts i snart 50 år vid bland annat prostatabesvär och som stärkande medel.

Frömjöl
Pollen definieras som frömjöl eller ståndarmjöl och bildas i blommornas ståndarknappar. Olika insekter, framförallt bin, transporterar pollenkornen vidare till andra blommors pistiller och utför befruktningen. Pollenkornen är specifika för olika blommor och kan användas för identitetsbestämning. Kornen är minimala, lika stora (små!) som våra blodkroppar.

Pollenkungen och dammsugaren
För att kunna samla in och utnyttja pollenkornen i större skala krävs en särskild teknik, och här kommer "pollenkungen" Gösta Carlsson från Skåne in i bilden. På 40-talet började han intressera sig för pollen och utvecklade en "dammsugare" för storskalig insamling av pollen. Detta blev grunden till två olika svenska företag. Allergon (som gör allergenpreparat) och Cernelle (som gör naturläkemedel).

Han uppfann också en metod att extrahera pollenkornens innehåll med hjälp av lösnings-medel. Skalet är ointressant ur medicinsk synvinkel, men extraktet ligger till grund för en rad olika preparat som sedan 50-talet används som kosttillskott, naturläkemedel och läkemedel i många länder. De växter som utnyttjas är framför allt gräsarter som timotej, majs, råg och hundäxing. Dessutom förekommer användning av klibbal och bergtall. De svenska pollen-extrakten inte allergiframkallande. I pollenextrakt har man identifierat ett 20-tal fettsyror och olika steroler och fenoliska syror.

Omtvistad effekt
De effekter som man först förknippade med pollenextrakten var att det gav mild stimulans samt ökade prestationsförmågan. På 70-talet fördes en livlig debatt om pollenextraktens effekter, och Socialstyrelsens läkemedelsavdelning försökte stoppa marknadsföringen. Men Cernelle vann i marknadsdomstolen och fick rätt att påstå att man kan öka prestations-förmågan med pollentabletter. Tidigt provades pollenpreparat också vid förkylning med osäkra resultat.

Så används och verkar pollen
Den användning som över tiden utkristalliserat sig som mest intressant, och där det också finns moderna studier som visar positiva effekter, är vid prostataförstoring. I dag är ett pollenpreparat, Cernitol, ett godkänt naturläkemedel med indikationen "traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar". Behandlingen lindrar de vanliga symtomen så att t ex toalettbesöken så småningom blir mindre vanliga och natten mera ostörd.

I provrörsförsök har man visat att tillväxten av prostatacancerceller hämmas, och det aktiva ämnet, en hydroxamsyra, har isolerats. I kliniska studier har pollenextrakt förbättrat symtombilden vid godartad prostataförstoring och även vid prostatit har goda resultat rapporterats. En kolesterolsänkande effekt i storleksordningen 11-13% får man "på köpet".

Risker och råd
Biverkningarna har varit lätta störningar av mage och tarm, som illamående, halsbränna och gasbildning. Vid känd pollenallergi bör försiktighet iakttas.

Allvarliga sjukdomar som cancer i prostatan eller urinblåsan kan ge liknande besvär som godartad prostataförstoring. Därför ska en läkare utesluta annan allvarlig sjukdom innan man börjar behandling med pollenextrakt.

I många länder saluförs också bi-pollen, vilket innebär att råvaran kommer från bikupor och därmed hämtats från ett större antal oidentifierade växtarter. Sådana preparat är inte alltid renade och extraherade, och kan därför ge upphov till allergiska reaktioner.

Litteraturtips
Bruhn, JG, & Eneroth, P. 1999. Naturläkemedelsboken 2. Fakta och erfarenheter. Boehringer Ingelheim AB, Skärholmen

Habib, FK, Ross, M, Lewenstein, A, Zhang, X & Jaton, JC. 1995. Identification of a prostate inhibitory substance in a pollen extract. Prostate 26: 133-139.

Rugendorff, EW, Weidner, W, Ebeling, L & Buck, AC. 1993. Results of treatment with pollen extract (Cernilton®N) in chronic prostatitis and prostatodynia. Br J Urol 71: 433-438.

Av Jan Bruhn   Källa: PrimaVi Datum: 00-09-21

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 561 > >>
Relaterade artiklar
Ny uppfinning styr nervceller elektroniskt
Kan blodprov förutsäga ledgångsreumatism?
Vilka insatser fungerar för ungdomar som begår brott
Reumatikers reaktioner mot gluten och mjölkprotein
Kvinnligt könshormon påverkar mekanismer bakom ledgångsreumatism
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan